Lễ ra mắt album Giai Điệu Xanh

IMG_7110
_MG_7130
_MG_7131
_MG_7132
_MG_7153
_MG_7135
_MG_7141
IMG_7130
_MG_7148
_MG_7162
_MG_7172
_MG_7183
_MG_7186
IMG_0014
IMG_0035
IMG_0018
IMG_0067
IMG_7133
IMG_7161
IMG_7152
_MG_7398
IMG_7857
IMG_7937
IMG_0075
IMG_0171
IMG_7749
IMG_7759
previous arrow
next arrow
IMG_7110
_MG_7130
_MG_7131
_MG_7132
_MG_7153
_MG_7135
_MG_7141
IMG_7130
_MG_7148
_MG_7162
_MG_7172
_MG_7183
_MG_7186
IMG_0014
IMG_0035
IMG_0018
IMG_0067
IMG_7133
IMG_7161
IMG_7152
_MG_7398
IMG_7857
IMG_7937
IMG_0075
IMG_0171
IMG_7749
IMG_7759
previous arrow
next arrow