Bò – Heo

DSCF0059
Heo Sữa Quay - Bánh Bao_
Bò Hầm Olive-Bánh Mì 1
Sườn Bò Úc Hầm Tiêu Đen-Bánh Mì 2
Bò Hầm Sốt Thái Lan-Bánh Mì 1
Bò Nấu Tiêu Xanh-Bánh Mì 1
previous arrow
next arrow
DSCF0059
Heo Sữa Quay - Bánh Bao_
Bò Hầm Olive-Bánh Mì 1
Sườn Bò Úc Hầm Tiêu Đen-Bánh Mì 2
Bò Hầm Sốt Thái Lan-Bánh Mì 1
Bò Nấu Tiêu Xanh-Bánh Mì 1
previous arrow
next arrow