TUYỂN DỤNG

Luxury Palace Tuyển Dụng.

 

 Yêu cầu:

  • Tuổi từ 18 trở lên
  • Thời gian làm việc theo quy định của nhà hàng.

CHẾ ĐỘ CHUNG:

  • Bao cơm, tiền bàn, tiền típ
  • Lương tháng 13, phép năm
  • Thưởng Lễ, Tết
  • Du lịch hàng năm
  • Nghỉ off 4 ngày/tháng