c2

thoát hiểm khỏi đám cháy

thoát hiểm khỏi đám cháy